Slide 1
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:
1) opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2) ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3) prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4) udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
(...)

Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)
Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.

previous arrow
next arrow

20 Zebranie Polskiej Grupy Badawczej ChłoniakówSprawozdanie z 20 Zebrania PLRG 19-20.09.2008 i aktualizacja
Miejsce zebrania: Hotel Szkoleniowy Ursynów, Warszawa, ul. Roentgena 5
 
Uczestnicy
W zebraniu uczestniczyły 43 osoby
 
Uczestnicy zebrania uczcili pamięć Prof. Jerzego Stachury minutą ciszy.
 
Sprawy organizacyjne
 
Podjęto Uchwałę Nr 1 o nadaniu Prof. Jerzemu Hołowieckiemu godności
Członka Honorowego Stowarzyszenia PGBCh za szczególne zasługi dla
utworzenia i rozwinięcia działalności statutowej Grupy oraz za twórczy
wkład naukowy i organizacyjny w jej prace. Laureatowi wręczono
Dyplom Honorowy w postaci tablicy.
Sprawozdanie
finansowe PLRG.
W okresie 26.01. – 31.08.2008 uzyskano przychody w wysokości
83 250,00 zł, dokonano wydatków na łączną kwotę 136 742,70 zł i
zachowano dodatnie saldo operacji. Zestawienie operacji na koncie
PGBCh przedstawiono Komisji Reiwzyjnej i uzyskano jej pozytywną
opinię. Komisja złożyła wniosek do walnego zgromadzenia Grupy o
zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Podjęto Uchwałę Nr 2 o
zatwierdzeniu sprawozdania Stowarzyszenia.
Składka członkowska
Podjęto Uchwałę Nr 3 w sprawie składki członkowskiej na rzecz
Stowarzyszenia PGBCh, którą ustalono w wysokości 20 zł, płatne
Skarbnikowi Stowarzyszenia podczasWalnego Zebrania Członków lub
przelewem na konto Stowarzyszenia.

Stan badań PLRG
PLRG-4 (RCVP vs
RCHOP)
§ Uczestniczy 14 ośrodków. Do 19.09.08 włączono 75 pacjentów (w 4
ośrodkach rekrutacja = 0). Tempo rekrutacji: 4.05/mc.
Zdecydowano, że ośrodki nierekrutujące zostaną wyłączone z
badania od 2009 r., a będą włączone 2 ośrodki oczekujące (Gdynia,
Lublin).
§ Do 10.04.09 włączono 107 chorych, tempo rekrutacji zwiększyło się
do 5.6/mc. Aby dokonać rekrutacji 250 planowanych chorych w
założonym terminie do 31.10.2009, należałoby zwiększyć rekrutację
do 15 chorych miesięcznie, czyli co najmniej 1 chory miesięcznie z
każdego ośrodka.
§ Do 10.04.09 zgłoszono 10 AE, w tym 2 – SAE.
§ Zgłoszono 1 przypadek ciąży u pacjentki po zakończeniu fazy
indukcyjnej leczenia.
§ W dniu 3.12.2008 r. badanie zostało zarejestrowane w
międzynarodowym rejestrze ClinicalTrials.gov , nr rej. NCT
00801281 (informacja dostępna na stronie www.plrg.coi.pl).
§ W grudniu 2008 r. aktywowano badanie równoległe: Ocena wpływu
podawania statyn na skuteczność immunochemioterapii. Badanie
polega na zbieraniu informacji o zaburzeniach lipidowych i ew.
leczeniu hipolipemizującycm oraz na wykonywaniu badań krwi u
chorych włączonych do PLRG4. Szczegóły – w załączniku nr 6 do
protokołu badania. Wprowadzono odpowiednie uzupełnienia do
formularza informacji dla pacjenta. Załącznik zgłoszono do CEBK.
HOVON 68 CLL
§ Uczestniczy 5 ośrodków z PL, 1 ośrodek nie rekrutuje chorych. Do
25.03.2009 r. włączono 199 z planowanych 300 chorych, w tym 22 z
4 ośrodków w PL.
§ Wprowadzono poprawkę nr 2 do protokółu badania z dn. 14.04.2008
r., w której wprowadzono zmiany w celu zwiększenia
bezpieczeństwa leczenia dla chorych:
o W kryteriach wyłączenia: seropozytywność HBV i HCV
o Wydłużenie profilaktyki pneumocystozy (PJP) do 6 m-cy po
leczeniu
o Zalecenie konsultowania chorych przez hematologa i/lub
specjalistę chorób zakaźnych w razie hospitalizacji w innym
szpitalu niż ośrodek uczestniczący
o Zachowanie szczególnego wyczulenia badaczy na infekcje
oportunistyczne.
§ Wprowadzono nową wersję CRF z dn. 14.04.2008 r.
§ Wprowadzono nowy sposób zamawiania leku: bezpośrednio w
firmie Penn wWielkiej Brytanii – należy wysłać zeskanowane
zamówienie jako załącznik do e-maila na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na nr +44 1495 713743.
§ Przedłużono ważność polisy obowiązkowego ubezpieczenia
sponsora i badacza.
§ Raportowanie SAE: oprócz zwykłej drogi (fax do HOVON Data
Center) także e-mail do Sponsora, Dr Christiana Geislera
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a najlepiej bezpośredni kontakt
telefoniczny +45 3545 1146
§ Dnia 8.04.2009 nadano bieg wypłaty documentation fee za
włączenie kolejnych chorych do badania.
Watch &Wait
§ Uczestniczy 7 ośrodków polskich. 2 ośrodki włączyły po 1 chorym.
§ Dnia 7.04.2009 wstrzymano rekrutację chorych do badania w
związku z włączeniem planowanej liczby 360 chorych.
ACT1 i ACT2
§ Badanie ACT1 (PTCL: A-CHOP-14 vs CHOP-14 + auto-HCT) jest w
toku rejestracji w CEBK.
§ Badanie ACT2 – oczekujemy na ostateczną wersję umowy od
sponsora.
RATHL (Riskadapted
therapy for
Hodgkin Lymphoma)
§ Jest 6 ośrodków w PL zainteresowanych udziałem w badaniu
(Wrocław, Poznań, Gdańsk, Gliwice, Warszawa – 2).
§ Informacja dla pacjenta w tłumaczeniu
§ Oferta ubezpieczenia – przygotowana
§ Czekamy na umowę krajową ze sponsorem
Chłoniak śródpiersia
A. Giza i A. Dąbrowska-Iwanicka przedstawiły dane z Krakowa i
Warszawy dotyczące leczenia intensywniejszego niż CHOP. W planie
ocena retrospektywna wszystkich ośrodków zainteresowanych oraz
przygotowanie projektu badania prospektywnego.
Propozycje wskazań
priorytetowych
Przedstawił W. Jurczak. W dyskusji zaproponowano, aby wystąpić do
NFZ w/s nadmiernej liczby chorych oczekujących na leczenie w
ośrodkach referencyjnych i rozważyć odciążenie tych ośrodków przez
kontraktowanie leczenia standardowego w oddziałach chorób
wewnętrznych.
Protokół leczenia
PTLD
J.M. Zaucha przygotuje protokół leczenia chorych na PTLD (R4/RCHOP21)
do uruchomienia w ramach PLRG i we wszystkich ośrodkach
zainteresowanych.
 
http://www.plrg.coi.pl/
Red. J. Walewski
14/04/2009

Login Form

Our website is protected by DMC Firewall!