Slide 1
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:
1) opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2) ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3) prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4) udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
(...)

Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)
Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.

previous arrow
next arrow

Sprawozdanie z II Spotkania Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (SChS PGBCh) dn. 26.11.2009 r. w WarszawieSprawozdanie z II Spotkania Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (SChS PGBCh) dn. 26.11.2009 r. w Warszawie
 
Miejsce spotkania: Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, Warszawa
 
Uczestniczyło 22 lekarzy (lista obecności w archiwum SChS).
 
Otwarcie Spotkania (godz. 10:30):
Dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Dr Janusz Meder, Prof. dr hab. Jan Walewski
 
Przedstawiono prezentacje omawiające przygotowywane Zalecenia w sprawie leczenia pierwotnych chłoniaków skóry w Polsce:
 
1.    Dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło omówiła część dermatologiczną leczenia (glikokortykosteroidy zewnętrznie i ogólnie, fototerapię, leczenie metotreksatem (MTX), retinoidami).
W dyskusji podkreślono
a.    konieczność dodatnia, oprócz wymienionych w zaleceniach PUVA i terapii UVB311 - terapii UVA
b.    wyodrębnienia przeciwwskazań do fototerapii warunkujących wdrożenie innych metod leczenia
c.    konieczność szczegółowego opisania dawkowania MTX i retinoidów.
2.    Prof. dr hab. Jan Walewski przedstawił leczenie systemowe, w oparciu o prezentację przygotowaną przez doc. Ewę Lech-Marańdę dotyczącą terapii bexarotenem, IFN alfa, fotoforezy pozaustrojowej, leczenia pozaustrojowego.
Z dyskusji wynikły:
a.    konieczność szerszego omówienia w  tekście końcowym roli chemioterapii, ze szczególnym uwzględnieniem jej ograniczeń i toksyczności
b.    konieczność opisania dermatologicznej terapii wspomagającej (typu pielęgnacja rozpadających się guzów i terapia owrzodzeń w trakcie chemioterapii)
c.    podkreślono, że całości należy nadać charakter zaleceń, czyli metod preferowanych przez PLRG, a nie tylko enumeracji wszystkich możliwych i znanych z literatury
d.    potrzebne jest bardziej szczegółowe omówienie wskazań do leczenia mieloablacyjnego i transplantacji komórek krwiotwórczych.
3.    Dr Janusz Meder omówił zastosowanie radioterapii w leczeniu chłoniaków pierwotnych skóry.
4.    W dyskusji głos zabrała dr Alina Jarema prowadząca m.in. w Szczecinie terapię Total Skin Electron Beam. Omówiła szczegółowo problemy związane z napromienianiem pacjenta TSEB. Podkreśliła także konieczność kwalifikacji do TSEB pacjentów z CTCL w stadiach niezaawansowanych w celu uzyskania długotrwałych remisji. Ośrodki prowadzące terapię TSEB w Polsce to Zachodniopomorskie Centrum Onkologii  w Szczecinie, Centrum Onkologii w Poznaniu oraz , prawdopodobnie, w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie.
5.    Oceniając przygotowania  tekstu zaleceń, można stwierdzić, że prace są zaawansowane. Niezbędne wydaje się dodanie przed każdą jednostką chorobową krótkiego opisu diagnostyczno-patomorfologicznego oraz ogólnych zasad diagnostyki (mnemotechniczne definicje stopni zaawansowania, od których zależy wybór metod leczenia).
6.    Dr Sokołowska-Wojdyło poinformowała o doniesieniach z ostatniego zjazdu EORTC Cutaneous Lymphoma Task Force w Atenach (wrzesień 2009) – szczególnie na temat korzystnego działania fototerapii pozaustrojowej. Metoda ta jest terapią pierwszego wyboru np. w zespole Sézary’ego. Jej zastosowanie wydłuża czas przeżycia (oraz jego komfort) pacjentom z tą ciężką odmianą chłoniaków skóry z komórek T. W Polsce metoda ta jest praktycznie niedostępna dla pacjentów z CTCL ( znane grupie zebranych ośrodki prowadzące tą terapię – to oddziały pediatryczne (w Krakowie, Wrocławiu, prawdopodobnie w Poznaniu) – nie podejmujące leczenia pacjentów dorosłych. Poddano do dyskusji konieczność wdrożenia fotoforezy pozaustrojowej pacjentów z CTCL w Polsce (koszty zabiegu? forma płatności w NFZ?). Zaplanowano wystosowanie pisma do NFZ w tej sprawie (pomoc zaofiarował Pan dr Meder – Prezes Polskiej Unii Onkologii, członek Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych w Polsce.
7.    Ustalono datę kolejnego spotkania (III) na 13.03.2009 10.00 (razem ze spotkaniem PLRG) – w Centrum Onkologii w Warszawie. Planowana tematyka spotkania: Diagnostyka Pierwotnych Chłoniaków Skóry. (Prof. R. Maryniak).
 
Prof. dr hab. Jan Walewski                                                Dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

Login Form

DMC Firewall is a Joomla Security extension!