Slide 1
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:
1) opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2) ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3) prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4) udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
(...)

Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)
Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.

previous arrow
next arrow

Uchwała w sprawie: wyboru Sekretarza i Skarbnika Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.

Uchwała nr 1/2007
Zarządu Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
z dnia 27 października 2007 r.
 
 
w sprawie: wyboru Sekretarza i Skarbnika Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.
 
Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, uchwala co następuje:
 
§ 1.
Sekretarzem Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków w kadencji 2007 - 2012 został wybrany:
Wojciech JURCZAK
 
§ 2.
Skarbnikiem Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków w kadencji 2007 - 2012 został wybrany:
Dariusz WOŁOWIEC
§ 3.
Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu.
Tym samym podjęta została uchwała o wyborze Sekretarza i Skarbnika Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Wiceprezes
Doc. dr hab. med. Jan Walewski
 

Login Form

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd