Slide 1
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:
1) opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2) ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3) prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4) udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
(...)

Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)
Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.

previous arrow
next arrow

Uchwała w sprawie: powołania Stowarzyszenia pod nazwą „Polska Grupa Badawcza Chłoniaków”/„Polish Lymphoma Research Group”.

Uchwała nr 1/2007
 
z dnia 27 października 2007 r.
 
w sprawie: powołania Stowarzyszenia pod nazwą „Polska Grupa Badawcza Chłoniaków”/Polish Lymphoma Research Group”.
 
§ 1.
Grupa osób reprezentujących szereg ośrodków hemato-onkologicznych w Polsce, przez wiele lat współpracujących w zakresie rozpoznawania, leczenia i prowadzenia badań klinicznych dotyczących chorych na chłoniaki postanawia utworzyć stowarzyszenie pod nazwą
 
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków”/
„Polish Lymphoma Research Group”
 
§ 2.
Stowarzyszenie, o którym mowa powyżej jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 
§ 3.
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a jego siedziba mieści się w Warszawie (02-781) przy ul. W.K. Roentgena 5.
 
§ 4.
Stowarzyszenie powstało na czas nieograniczony i działać będzie na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104) oraz Statutu Stowarzyszenia w brzmieniu przyjętym na spotkaniu.
 
§ 5.
Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu.
Tym samym podjęta została uchwała o powołaniu Stowarzyszenia pod nazwą Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Protokolant                                                        Przewodniczący
Mgr Ewa Kępska                                      Doc. dr hab. med. Jan Walewski


 

Login Form

Our website is protected by DMC Firewall!