Slide 1
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:
1) opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2) ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3) prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4) udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
(...)

Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)
Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.

previous arrow
next arrow

Uchwała w sprawie: uchwalenia Statutu Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.

Uchwała nr 2/2007
 
z dnia 27 października 2007 r.
 
 
w sprawie: uchwalenia Statutu Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.
 
W związku z przedstawioną propozycją w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, uchwala się co następuje:
 
§ 1.
Osoby uczestniczące w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków uchwalają Statut Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków w brzmieniu przedstawionym na dzisiejszym spotkaniu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu.
Wobec powyższego uchwalony został Statut Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Protokolant                                                        Przewodniczący
Mgr Ewa Kępska                                      Doc. dr hab. med. Jan Walewski

Login Form

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd