Slide 1
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:
1) opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2) ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3) prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4) udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
(...)

Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)
Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.

previous arrow
next arrow

Uchwała w sprawie: wyboru Zarządu Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków na kadencję 2007 - 2012

Uchwała nr 4/2007
 
z dnia 27 października 2007 r.
 
w sprawie: wyboru Zarządu Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków na kadencję 2007 - 2012.
 
 
Na podstawie § 20 ust.1 pkt e Statutu Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
W skład Zarządu Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków w kadencji 2007 - 2012 wchodzą:
 
   1. Janusz MEDER - Prezes
   2. Jan WALEWSKI - Wiceprezes
   3. Krzysztof WARZOCHA – Wiceprezes  
   4. Jerzy HOŁOWIECKI - Członek Zarządu
   5. Wojciech JURCZAK - Członek Zarządu
   6. Ewa KALINKA – WARZOCHA - Członek Zarządu
   7. Renata MARYNIAK - Członek Zarządu
   8. Aleksander SKOTNICKI - Członek Zarządu
   9. Dariusz WOŁOWIEC - Członek Zarządu
 § 2.
Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu.
Tym samym podjęta została uchwała o wyborze Zarządu Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Protokolant                                               Przewodniczący
Mgr Ewa Kępska                                      Doc. dr hab. med. Jan Walewski

Login Form

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd