Slide 1
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:
1) opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2) ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3) prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4) udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
(...)

Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)
Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.

previous arrow
next arrow

Komunikat o zakończeniu rekrutacji PLRG-4

Komunikat w/s badania PLRG-4 Warszawa 15.11.2011 r.
 
Uprzejmie informujemy, ze dnia 08.06.2011 r. zakończyła się rekrutacja pacjentów do badania klinicznego PLRG4, w związku z włączeniem zaplanowanej liczby 250 chorych. Zakończenia leczenia indukcyjnego ostatniego pacjenta oczekujemy w ostatnich dniach listopada 2011 r. Potem nastąpi 24-miesięczny okres leczenia podtrzymującego, a następnie okres 3-letniej obserwacji. Zakończenie badania - w listopadzie 2016. Analizy przejściowe w celu wykrycia zakładanej różnicy w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego - przeżycia wolnego od zdarzeń (EFS) zostaną przeprowadzone po wystąpieniu 74 i 111 zdarzeń, a analiza ostateczna - po wystąpieniu 147 zdarzeń.
Bardzo dziękujemy wszystkim Współbadaczom za dotychczasową, owocną współpracę i prosimy o kontynuację.
W obecnej fazie badania, krytycznie ważne jest bieżące wprowadzanie danych z wizyt pacjentów otrzymujących leczenie podtrzymujące i z wizyt kontrolnych oraz rejestrowanie i terminowe raportowanie ew. SAE.
 
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
 
Jan Walewski, Janusz Szczepanik
w imieniu Zespołu PLRG-4

Login Form

Our website is protected by DMC Firewall!