Slide 1
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:
1) opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2) ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3) prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4) udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
(...)

Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)
Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.

previous arrow
next arrow

Pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego PLRG-8

Dn. 12.09.2011 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego PLRG-8. Sponsorem badania jest PLRG. Badanie będzie realizowane we współpracy z firmą GSK oraz Quantum Satis jako CRO. W badaniu uczestniczą następujące ośrodki: Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii,

Klinika Hematologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Hematologii Onkologicznej Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie. Jako pierwszy, został zainicjowany ośrodek w COI w Warszawie dn. 15.11.2011 r.
Streszczenie protokolu badania

Jan Walewski, koordynator badania  

Login Form

DMC Firewall is a Joomla Security extension!