Informacje o PLRG

Drukuj

 Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:

1)  opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2)  ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3)  prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4)  udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
5)  inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych w celu poprawy opieki nad chorymi na chłoniaki w Polsce
6)  inicjowanie, organizacja i wspieranie współpracy między krajowymi ośrodkami hematologicznymi i onkologicznymi w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na chłoniaki
7)  wymianę doświadczeń z podmiotami związanymi z problematyką chłoniaków, w tym w ramach współpracy międzynarodowej.Dnia 31.01.2008 r. Polska Grupa Badawcza Chłoniaków została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 298072.
NIP 951-224-47-15
REGON: 141295026
Nr konta bankowego w PKO BP SA 75 O/W-wa:
61 1020 1169 0000 8502 0117 5736
Our website is protected by DMC Firewall!